Animācijas darbnīcas Saldus Jauniešu iniacitīvas centrā „Šķūnis”

visi kopaa
24., 25. septembrī “Šķūnī” radoši darbojās Saldus jaunieši un iekustināja pasauli animatoru Ilzes Ruskas un Dārtas Romanovas vadībā.


Rezultātā tapa divas interesantas filmas:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *