Latviešu tautas dziesma “Rubenītis”

09. 07. 2022.

Tēli: Margarita Madara Mažeika (7g.).
Animācija un montāža: Ilze Ruska.

Filma tapusi biedrības “Raita valoda” projekta “Lasi, dziedi, mācies!” ietvaros.
Projekta vadītāja Dace Mažeika.
Projektu atbalstījusi Amerikas Latviešu apvienības Izglītības nozare.Gribi atbildēt?