“DEBESSmANNA” dienas nometne (4.-15. jūnijā) !

Sveiciens !

DEBESSmANNAS telefons zvana nepārtraukti un visiem ir viens jautājums – kā var pieteikties jaunajai DEBESSmANNA nometnei ?
Diemžēl visas nometnes dalībnieku vietas jau ir aizņemtas un pieteikumus vairs nepieņemam.

Kā jau ierasts, tā būs nometne ar animācijas novirzienu.
Tā būs dienas nometne, darba dienās no deviņiem rītā līdz pieciem vakarā ar pusdienlaiku no divpadsmitiem līdz vieniem.
Šoreiz nometne būs garāka – pilnas 10 dienas, jeb divas darba nedēļas no 4. līdz 15. jūnijam ieskaitot.
Pēc nedēļas, piektdien, 22. jūnijā notiks nometnes noslēguma pasākums, kurš risināsies kopā ar DEBESSmANNA festivāla filmu skati un kurā nometnes dalībnieki varēs parādīt arī savas, nometnē veidotās filmas kā arī ēst debesmannu un dzert pienu.

Nometnes beigās, katrs dalībnieks būs izveidojis vismaz vienu animācijas filmu, bet nometnes laikā notiks vēl daudz dažādu interesantu lietu.
Vairāk par to – nometnes programmā.

Pieteikties var bērni, vecumā no 8 līdz 12 gadiem.

Nodarbības notiks paralēli latviešu un krievu valodās, tā ka visi visu sapratīs.

Dalības maksa ir 80 lati par visām vienpadsmit dienām, tā ietver siltas pusdienas, nodarbības, materiālus, ekskursijas un nometnes nobeigumā – balvas !

Nometnes ikdiena tiks atspoguļota šajā mājas lapā un beigās šeit tiks ievietoti arī visi nometnē radītie darbi un tos varēs apskatīt tavi vecāki, draugi, radi, paziņas un klases biedri.

Pēc pieteikšanās Jums būs jādodas uz Tehniskās Jaunrades namu Annas ielā 2, pie nometnes vadītājas Ilzes Ruskas noslēgt līgumu. Līguma paraugu var apskatīt šeit, bet neko drukāt nevajag, sagatavots līgums Jūs jau gaidīs. Pirms tam gan vēlams piezvanīt Ilzei pa telefonu 29702401 un norunāt tikšanos.
Lūgums paņemt līdzi arī ģimenes ārsta izziņu, kurā ir informācija par potēšanos, hroniskajām slimībām un pedikulozi. Izziņai jābūt ne vecākai par 10 dienām.

Bez šīs izziņas līgumu nevarēs noslēgt !

Pēdējā diena, kad var noslēgt līgumu ir piektdiena, 1. jūnijs !

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS un DROŠĪBAS NOTEIKUMI NOMETNĒ

1. Bez nometnes vadītāja un audzinātāju/pedagogu atļaujas kategoriski aizliegts:
– atstāt nometnes teritoriju;
– atstāt nodarbību vietu;
2. Jāievēro drošības tehnika:
– esi ļoti uzmanīgs lietojot asus priekšmetus (šķēres, papīra nazi u.c.), un līmes pistoles, rūpējies par to, lai tava rīcība ar asiem priekšmetiem nenodarītu kādu ļaunumu ne sev, ne apkārtējiem;
3. Veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties vērsies pie nometnes vadītāja vai pedagoga.
4. Laikā ierodies uz visām nodarbībām un centies aktīvi tajās piedalīties. Ja ir kāds iemesls, kādēļ tā nerīkojies, jāinformē par to pedagogs.
5. Saudzīgi izturies pret nometnes teritorijā esošo inventāru;
6. Ievēro personīgo higiēnu, tīrību un kārtību (roku mazgāšana pirms ēdienreizēm, apmeklējot tualetes (atstāj aiz sevis visu kārtībā!));
7. Seko līdz savai personīgo mantu un apkārtējās vides kārtībai nometnes laikā;
8. Esi draudzīgs un centies neaizvainot citus nometnes dalībniekus un pedagogus;
9. Cieni citu nometnē esošo dalībnieku viedokli, intereses un personīgās lietas.

Līdzi ņemamās lietas:

o Krūzīte tējai,
o Pārvelkamie apavi,
o e-talons ekskursijai uz Mangaļsalu,
o labs garastāvoklis un možs prāts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *