One thought on “Burvestību pasaules nometnes ikdiena

  1. Super nometne! Nedēļas laikā paveikts neiespējami daudz! Paldies Annas ielas entuziastiem un bērniem!!!
    Veiksmīgi arī turpmāk!!!
    Dana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *