Divas saules

Stāmerienas pamatskolas un TJN “Annas 2” kopdarba rezultātā tapusi animācijas filma par Stāmerienu.

Filmu veidojuši pamatskolas skolēni skolotāju Līgas Velpai, Sarmītes Nikandrovas, Oksanas Jakubovičas, Dacei Virziņas un Rudītes Liepiņas vadībā.

Dziesmas “Divas saules” vārdus sacerējusi dzejniece Daina Ilva, bet mūziku – komponists – Arnolds Polis.

Dziesmu “Strauts” izpilda tās autors Ralfs Rubenis.

No TJN “Annas2” filmas tapšanā piedalījās skaņu režisors Ēriks Reiss (Datorskaņu studija) un montāžas režisore Ilze Ruska (Animācijas pulciņš).

Filmiņa tapusi ar Gulbenes novada biedrības “SATEKA” izsludinātā Mazo projektu konkursa “Sanākam, domājam, darām” projekta “Mazs cinītis gāž lielu vezumu” atbalstu.

Paldies Stāmerienas pagasta pārvaldei un Stāmerienas pagasta kultūras darba organizatorei Gaidai Vīksniņai !

Ieskats filmas tapšanas procesā – Datorskaņu studijas vadītāja Ērika Reisa foto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *