DEBESSmANNA dienas nometne 3. – 14. jūnijā

Sveiciens !

DEBESSmANNAS telefons zvana nepārtraukti un visiem ir viens jautājums – kad būs jaunā DEBESSmANNAs nometne ?
Kā jau var noprast, nometne notiks no 3. līdz 14. jūnijam (ieskatot), kā parasti Annas ielā 2.

Dalībnieku reģistrācija ir pārtraukta, jo visas vietas ir aizpildītas !
Protams, var gadīties, ka kāds pēdējā brīdī atsakās. Ja esat ar mieru gaidīt uz šādu gadījumu – rakstiet Ilzei: ilze.ruska@gmail.com

 

 

Kas tur notiks ?
Nometnes tēma “Vicainīši mikropasaulē” nozīmē, ka pētīsim cilvēka iekšējo kosmosu – baktērijas, mikroorganismus un procesus un pēc tam veidosim paši savus piedzīvojumus.

DEBESSmANNAS nometnes programma 2013

Nodarbības notiks katru dienu no deviņiem rītā līdz pieciem vakarā ar pusdienlaiku no divpadsmitiem līdz vieniem.
Lūgums katram dalībniekam ņemt līdz savu (viegli atpazīstamu) krūzīti.

Dalības maksa ir 90 lati par 2 nedēļām, tā ietver siltas pusdienas, uzkožamos un dzērienus, nodarbības, materiālus, ekskursijas un nometnes nobeigumā – balvas !
Ja no ģimenes piedalās vairāk par vienu bērnu, tad katram nākošajam ir Ls 10 atlaide.
Beigās visi nometnē radītie darbi tiks ievietoti šajā mājas lapā, kur tos varēs apskatīt tavi draugi, radi, paziņas un klases biedri.

Lai rezevētu vietu nometnē lūdzu aizpildiet pieteikuma anketu (zemāk).
Pēc pieteikšanās Jums būs jādodas uz Tehniskās Jaunrades namu Annas ielā 2, pie nometnes vadītājas Ilzes Ruskas noslēgt līgumu. Pirms tam vēlams piezvanīt Ilzei pa telefonu 29702401 un norunāt tikšanos.
Lūgums paņemt līdzi arī ģimenes ārsta izziņu, kurā ir informācija par potēšanos, hroniskajām slimībām un pedikulozi. Izziņai jābūt ne vecākai par 10 dienām.
Bez šīs izziņas līgumu nevarēs noslēgt !

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS un DROŠĪBAS NOTEIKUMI NOMETNĒ
1. Bez nometnes vadītāja un audzinātāju/pedagogu atļaujas kategoriski aizliegts:
– atstāt nometnes teritoriju;
– atstāt nodarbību vietu;
2. Jāievēro drošības tehnika:
– esi ļoti uzmanīgs lietojot asus priekšmetus (šķēres, papīra nazi u.c.), un līmes pistoles, rūpējies par to, lai tava rīcība ar asiem priekšmetiem nenodarītu kādu ļaunumu ne sev, ne apkārtējiem;
3. Veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties vērsies pie nometnes vadītāja vai pedagoga.
4. Laikā ierodies uz visām nodarbībām un centies aktīvi tajās piedalīties. Ja ir kāds iemesls, kādēļ tā nerīkojies, jāinformē par to pedagogs.
5. Saudzīgi izturies pret nometnes teritorijā esošo inventāru;
6. Ievēro personīgo higiēnu, tīrību un kārtību (roku mazgāšana pirms ēdienreizēm, apmeklējot tualetes (atstāj aiz sevis visu kārtībā!));
7. Seko līdz savai personīgo mantu un apkārtējās vides kārtībai nometnes laikā;
8. Esi draudzīgs un centies neaizvainot citus nometnes dalībniekus un pedagogus;
9. Cieni citu nometnē esošo dalībnieku viedokli, intereses un personīgās lietas.
Līdzi ņemamās lietas:
o Krūzīte tējai,
o e-talons ekskursijām,
o labs garastāvoklis un možs prāts

2 thoughts on “DEBESSmANNA dienas nometne 3. – 14. jūnijā

  1. varētu atspoguļot katru dienu plānu?(kurā dienā eksursijas, kur?)

  2. Dienas plāns ir zem nosaukuma: DEBESSmANNAS nometnes programma 2013
    (zaļš, lieliem burtiem) Uz tā vajag klikšķināt, tad atveras detalizēta progrtamma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *